Operio Mobile

SurgiCube® International

Ontdek ook


Zuivere lucht: de basis van het leven


Dankzij de Operio Mobile van Toul Meditech worden niet alleen de chirurgische instrumenten in het OK maar tevens het chirurgische kritieke veld voorzien van ultra-zuivere lucht. Deze technologie biedt op die manier de unieke opportuniteit om naast eenvoudige ingrepen (bijvoorbeeld: oftalmologische injecties) ook complexere operaties (voorbeeld: cataract-operatie) aseptisch uit te voeren.

Met traditionele luchtzuiveringssystemen via het plafond kan eenzelfde opzet nooit bekomen worden, aangezien de aangevoerde luchtstroom onderhevig is aan verschillende types turbulentie in het OK. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanwezige zaalpersoneel, de chirurg(en) alsook de opgestelde apparaten en toestellen. Als gevolg van deze turbulentie vergroot het risico dat ongewenste bacteriën in het kritieke veld terechtkomen tijdens de operatie.

Unieke en steriele barrière

De Operio Mobile beschikt over een unieke en steriele barrière die toelaat dat dit apparaat vlakbij de operatietafel kan worden geplaatst. De omringende lucht wordt door de Operio Mobile via een ingebouwde HEPA filter vervolgens gezuiverd van bacteriën en partikels, hetgeen meteen het in aanraking komen van gevaarlijke bacteriën met de wonde verhindert. Ditzelfde geldt eveneens voor de chirurgische instrumenten die in aanraking komen met de wonde. Het apparaat is eenvoudig in gebruik en in transport tussen de operatiezaal en de zaal ter voorbereiding van de operatie.

De Operio Mobile kan worden ingezet in alle types operatiezalen en zalen ter voorbereiding van de operatie, ongeacht het in de ruimte aanwezige ventilatiesysteem. Bovendien kan de Operio Mobile uitstekend dienst doen als instrumententafel vlakbij de patiënt, ter vervanging van de klassieke instrumententafel waardoor cruciale plaats gevrijwaard wordt. Dankzij de gehanteerde ISO 5 norm kan Operio Mobile ook perfect ingezet worden in ruimten zonder laminaire air flow.

Het circuit is immers slechts zo sterk als haar zwakste schakel...

De bescherming van de chirurgische instrumenten wordt vaak over het hoofd gezien. Net daar ligt de grootste voedingsbodem van post-operatieve infecties... Bescherm uw chirurgische instrumenten. Voorkomen is immers beter dan genezen... En dit mag hier letterlijk genomen worden...

Tags: Zuivere lucht

Ontdek ook

Blijf op de hoogte