Wie is Medtradex?

De firma Medtradex werd opgericht in 2006 en is –nu reeds meer dan 10 jaar- ontstaan uit de nood aan het creëren van een omgeving die gevrijwaard is van het risico op contaminatie.

In eerste instantie vertaalt zich dat in het reinigen van instrumenten maar in 2e instantie trekken we de lijn door naar de gehele medische sector en bij uitbreiding naar andere sectoren. Elke sector vereist echter een specifieke expertise betreffende het risico op infectie en een aangepast wettelijk kader, gelinkt aan een gamma innovatieve producten. Op die manier wordt steeds getracht een economisch model te creëren om vervolgens over te gaan tot een vlotte implementatie in de bestaande setting. Deze filosofie wordt toegepast doorheen de verschillende sectoren waarin Medtradex vandaag actief is: