Missie & Visie

MISSIE

Het aanbod van een veilige omgeving -zonder risico op contaminatie- in de medische, industriëletransportsector als in openbare instellingen (MITO).

VISIE

Het is onze visie om als distributeur in de Benelux innovatie te introduceren in het domein van infectiepreventie, en dit zowel door middel van het optimaliseren van processen en prestaties als door haar aanbod van producten en expertise.