Nocobox

Oxy'Pharm®

Ontdek ook


Meten is weten!


Nocobox is een kweekschaaltje met een voedingsbodem om de aanwezigheid van micro-organismen op oppervlakken op te sporen en aan te tonen. Nocobox laat toe de effectiviteit van het Nocospray/Nocolyse Concept te controleren. Zo kan men in een patiëntenkamer of in het operatiekwartier bijvoorbeeld een staal nemen vóór en na de desinfectie met het Nocospray/Nocolyse concept.

Kenmerken

  • Volledige traceerbaarheid van de desinfectie in functie van datum
  • Verkleuring treedt op wanneer micro-organismen waargenomen worden op de oppervlakken
  • Resultaat na 48u (bij kamertemperatuur)

Toepassing

Te gebruiken met Nocospray.

Tags: Validatie, Reiniging & Desinfectie

Ontdek ook

Blijf op de hoogte