Luchtvervuiling

Infectiepreventie & problematiek

Luchtverontreiniging

De lucht in onze steden, en in mindere mate helaas ook op het platteland, is een cocktail van allerlei vervuilende stoffen. Die stoffen hebben onvermijdelijk een nefast effect op onze gezondheid, met name bij langdurige blootstelling en in geval van hoge concentraties.

Belangrijkste stoffen

De 3 belangrijkste vervuilende stoffen zijn:

  • fijnstof
  • Ozon
  • stikstofoxides (NO2)

NO2 heeft, net als Ozon, een sterke oxiderende werking en kan irritatie veroorzaken aan de ogen, de neus en de keel. Bij inademing kan het ook de longen irriteren, ontstekingen van de luchtwegen veroorzaken en leiden tot een verminderde longfunctie. Bij mensen met astma worden de symptomen doorgaans nog versterkt.

Respiratoire virale infectie

Wij spraken met verschillende professionelen uit de medische wereld die allen bevestigden dat het aantal astma gerelateerde ziekenhuisopnames in stijgende lijn evolueert, met name bij kinderen. Gezien het feit dat meer dan 60% van die opnames zullen lijden aan een respiratoire virale infectie, moeten we in staat zijn om respiratoire virussen te doden.

Fijnstof veroorzaakt dan weer drie vierde van alle schade aan de gezondheid door milieuvervuiling. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt tot op vandaag geen normen op voor fijnstof omdat men volgens de WHO niet kan spreken van een concentratie waaronder er geen schadelijke effecten zouden optreden, en zelfs een korte blootstelling aan hoge concentraties al negatieve gevolgen kan hebben.

Met andere woorden: blootstelling aan fijnstof is steeds schadelijk, ongeacht de concentratie waarbij of de situatie waarin men blootgesteld wordt. Bij Medtradex bieden we hiertoe een doelgerichte en gepaste oplossing door middel van het Radic8 Concept.

Radic8 Concept

In haar continue zoektocht naar een optimale infectiepreventie in diverse sectoren is het cruciaal om de luchtkwaliteit te analyseren én te verbeteren. Dankzij een partnership met Radic8 kunnen we u met trots het gelijknamige concept voorstellen.

Net als Radic8 gelooft Medtradex -vanuit haar missie en visie- in het recht op zuivere lucht voor iedereen, specifiek in plaatsen waar mensen bij elkaar komen. Hoewel er vandaag heel wat diverse technologieën bestaan ten dienste van een verbeterde hand- en oppervlaktehygiëne, wordt de lucht door zowel patiënten, personeel als bezoekers in ziekenhuizen als de meest verregaande en schadelijke vorm van cross contaminatie aanzien.

De Technologie

"We share clean air"

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de luchtkwaliteit meetbaar en kosteneffectief verbeterd wordt? Door het motto "We share clean air" in de praktijk om te zetten. Om dit te verwezenlijken werd een reeks van apparaten ontwikkeld met 2 cruciale functies:

  • Air Purification (zuivere lucht)
  • Air Sterilisation (gesteriliseerde lucht)

Net omdat bepaalde micro-organismenklein zijn en daardoor niet tegengehouden worden door de zuiverende filter, is de aanwezigheid van een ingebouwde sterilisatiekamer uiteindelijk van levensbelang om het efficiënt afdoden van deze kleine micro-organismen (zoals bijvoorbeeld virussen) te waarborgen.

Setting vs. Norm

Afhankelijk van de setting gelden echter specifieke vereisten. Daarom bestaat het Radic8 gamma net uit verschillende toestellen die in functie van de te behandelen ruimte efficiënt ingezet kunnen worden: